RECEPCE 720 994 550    POLOHA Havlíčkova 5624/34b, Jihlava

Mohlo by Vás zajímat

Když začíná podzim

Prosečkiáda: soutěže, setkání a sr.. legrace:)

Na dechovky s úsměvem


Zobrazit vše

Informace rodinám 20.1.2021

Vážení klienti a rodinní příslušníci.
           
S koncem minulého roku jsme se ve velice dobré kondici klientů i zaměstnanců vypořádali s jarní i podzimní vlnou onemocnění Covid 19. Pro všechny se jednalo o období velice náročné s přijímáním řady personálních i provozních opatření. Z každé takové situace je dobré se poučit a s vědomím „kdo je připraven, není překvapen“, se dokázat zařídit do budoucna.
Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální službu, plně se věnovat klientům ve spolupráci s vámi, jejich rodinami. Do jisté míry chápeme, že když nebylo možné, abyste zajistili péči v domácím prostředí, že byste rádi přispěli k tomu, aby v pobytové službě našeho Domova měli klienti maximum toho, co by je s přirozeným prostředím domova spojovalo. To však vzhledem k omezeným prostorám na ukládání osobních věcí, dost dobře není možné.
Právě období mimořádných situací vyžaduje zajištění zvýšené hygieny a dezinfekčnosti prostor. Činnosti v nakládání s množstvím osobních potřeb, ošacením, upomínkových předmětů, které se nemohou mnohdy vejít do skříní ani na poličky, jsou zbytečně stráveným časem, který by mohl být využíván efektivněji.
Tímto Vás žádám, abyste:
  • dodržovali stanovené maximální limity ošacení (70 ks dle poskytnutého seznamu), které plně postačují a odpovídají potřebám klienta v praní prádla
  • prováděli ve spolupráci s klienty a na doporučení pečovatelek pravidelné kontroly stavu ošacení, jeho obnovu při dodržování stanoveného limitu
  • minimalizovali věci osobní potřeby (postačí např. jeden hrneček, z kterého doma klientovi chutnala ranní káva)
  • upomínkové předměty omezili tak, aby manipulace s nimi neztěžovala údržbu poliček (postačí např. obrázek s fotografií)
S vědomím toho, že množství věcí nenahradí osobní kontakt s rodinným příslušníkem, přijměte a respektujte tato opatření. Ba naopak uvítáme Váš zájem v zajišťování drobných nákupů osobní potřeby a až to bude možné i případnou přímou péči o Vašeho blízkého.
V uvedených souvislostech zejména mějte na paměti, že přání klienta je nadřazeno přání rodiny, pro kterého náš Domov se stal novým domovem, klient na vedlejším lůžku jeho akceptovatelným spolubydlícím. Usilujeme o to, aby klienti mezi sebou vycházeli, navazovali vztahy naplněné vzájemným pochopením a cítili se dobře. Pokud máte výhrady, řešte je s námi. Nezavdávejte příčinu rozhodnutím klientů, kterých Vaši blízcí následně litují a nám komplikují práci.  
Děkujeme za pochopení.

Dne 20.1.2021
 
Bc. Jiří Vondráček
ředitel

Kontaktní spojení

Domov Stříbrné Terasy


provozovatel:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava
IČ: 28274466
ID dat. schránky: 68yqevk
GPS: 49°24’11.236″N, 15°35’20.973″E

Podílí se na projektu
© Domov seniorů Stříbrné terasy 2022 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.