RECEPCE 720 994 550    POLOHA Havlíčkova 5624/34b, Jihlava

Mohlo by Vás zajímat

Postup pro vyřizování žádostí GDPR

Retro místnost kuchyň

Ocenění zaměstnankyně DST

Poděkování

změna úředního dne ekonomky Ing. Kolářové Moniky

Prodej ponožek

Pozvánka na akci


Zobrazit vše

Aktivity pro klienty

 
V Domově Stříbrné Terasy jsou součástí služby vedle „pečovatelských a zdravotních činností“ také aktivizační volnočasové činnosti. Jedná se o individuální nebo skupinové činnosti.
Klientům nabízíme tyto volnočasové aktivity:
Trénink paměti
Společenské hry
Vaření   - „Holky v akci“ 
Muzikoterapii
Trénink písma

Relaxační cvičení
Předčítání
Mši svatou
Práci s tabletem

Zahrádku
Vzpomínkový klub - reminiscenční klub
Bazální stimulaci
Povídání, rozhovory na dané téma
Vycházky

Pracovní a výtvarnou činnost
Narozeninová setkání

Posezení s harmonikou

Nepravidelné:
Výlety po Jihlavě a okolí
Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a středních škol
Dechovky

O konání všech akcí jsou klienti včas informování prostřednictvím personálu domova, informačních nástěnek a také pomocí domácího rozhlasu. 

Kontaktní spojení

Domov Stříbrné Terasy


provozovatel:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava
IČ: 28274466
ID dat. schránky: 68yqevk
GPS: 49°24’11.236″N, 15°35’20.973″E

Podílí se na projektu
© Domov seniorů Stříbrné terasy 2019 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.